Στόλος

Από: 16€
Κατηγορία: Οικονομικά Πόλης
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Αυτόματο
2 άτομα
2 πόρτες
1 βαλίτσα μεγάλη
Diesel
ABS
800cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1000cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1000cc
Από: 18€
Κατηγορία: Μικρά Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 18€
Κατηγορία: Μικρά Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 18€
Κατηγορία: Μικρά Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 1 μικρή βαλίτσες
Diesel
ABS
1200cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 1 μικρή βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 1 μικρή βαλίτσες
Diesel
ABS
1500cc
Από: 26€
Κατηγορία: Station Wagon
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 26€
Κατηγορία: Station Wagon
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 26€
Κατηγορία: Station Wagon
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 2 μικρές βαλίτσες
Diesel
ABS
1600cc
Από: 26€
Κατηγορία: Van
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
2 άτομα
5 πόρτες
Diesel
1500cc
Από: 40€
Κατηγορία: Van
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
2 άτομα
5 πόρτες
Diesel
2200cc
Από: 55€
Κατηγορία: Minibus (9seat)
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
9 άτομα
5 πόρτες
3 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Diesel
ABS
1600cc
Από: 55€
Κατηγορία: Minibus (9seat)
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
9 άτομα
5 πόρτες
3 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Diesel
ABS
1500cc
Από: 16€
Κατηγορία: Οικονομικά Πόλης
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Αυτόματο
2 άτομα
2 πόρτες
1 βαλίτσα μεγάλη
Diesel
ABS
800cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1000cc
Από: 16€
Κατηγορία: Μικρά Οικονομικά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1000cc
Από: 18€
Κατηγορία: Μικρά Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 18€
Κατηγορία: Μικρά Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 18€
Κατηγορία: Μικρά Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
1 μεγάλη και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1200cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 2 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 1 μικρή βαλίτσες
Diesel
ABS
1200cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 1 μικρή βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 1 μικρή βαλίτσες
Diesel
ABS
1500cc
Από: 26€
Κατηγορία: Station Wagon
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 26€
Κατηγορία: Station Wagon
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 26€
Κατηγορία: Station Wagon
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Αμόλυβδη
ABS
1400cc
Από: 25€
Κατηγορία: Οικογενειακά
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
5 άτομα
5 πόρτες
2 μεγάλες και 2 μικρές βαλίτσες
Diesel
ABS
1600cc
Από: 26€
Κατηγορία: Van
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
2 άτομα
5 πόρτες
Diesel
1500cc
Από: 40€
Κατηγορία: Van
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
2 άτομα
5 πόρτες
Diesel
2200cc
Από: 55€
Κατηγορία: Minibus (9seat)
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
9 άτομα
5 πόρτες
3 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Diesel
ABS
1600cc
Από: 55€
Κατηγορία: Minibus (9seat)
Κλιματισμός A/C
Κιβώτιο ταχυτήτων - Χειροκίνητο
9 άτομα
5 πόρτες
3 μεγάλες και 3 μικρές βαλίτσες
Diesel
ABS
1500cc